nové hledání »

Corallorhiza trifida – korálice trojklaná

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,05–0,18 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: geofyt ?
 • Životní strategie: CSR - kompetitor/stres tolerátor/ruderál ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy redukované na šupiny ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-červen ?
 • Fáze kvetení: 8 Clematis vitalba-Galium sylvaticum (plné léto) ?
 • Barva květu: žlutozelená ?
 • Symetrie květů: zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: okvětí ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Typ květenství: klas ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní autogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz, autogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – tobolka ?
 • Barva plodu: zelená, žlutá, hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno ?
 • Strategie šíření: Lycopodium (převážně anemochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: oddenek ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: hypogeogenní oddenek ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: chybí ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 4 ?
 • Počet klonálních potomků: 1 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,01 ?
 • Klonální index: 3 ?
 • Umístění pupenů na kořenech: boční a adventivní kořeny ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: aditivní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 4
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 4

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: plně mykoheterotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 42 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 12022,85 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 6011,42 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 46 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 2 - přechod mezi hodnotami 1 a 3 ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 4 - přechod mezi hodnotami 3 a 5 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 4 - přechod mezi hodnotami 3 a 5 ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 3x - častější výskyt na živinami chudých místech než na průměrných místech, výjimečně na bohatších místech (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   12 Lesy
 • 12E Květnaté bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12F Vápnomilné bučiny: 2 - optimum
 • 12Q Rašelinné březiny: 2 - optimum
 • 12R Acidofilní smrčiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12V Smrkové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 1.1 - taxon vyskytující se hlavně v zapojeném lese
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 1.1 - taxon vyskytující se hlavně v zapojeném lese
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,5
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 5,5

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: arktická, boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální ?
 • Floristická oblast: cirkumpolární ?
 • Míra kontinentality: 6 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 6 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 97, 139 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 1,8 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 3 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 5
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 1
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C2b - silně ohrožený taxon, vzácný a ustupující ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): VU - zranitelný ?
 • Zákonná ochrana: silně ohrožený taxon ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací