nové hledání »

Cornus mas – dřín jarní, svída dřín, dřín

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 2–6 ?
 • Růstová forma: keř ?
 • Životní forma: nanofanerofyt ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CR/CSR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 33,2 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 21,6 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 45,1 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): vstřícné ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Opadavost listů dřevin: opadavé na zimu ?
 • Anatomie listů: skleromorfní, mezomorfní ?
 • Funkční typ listů dřevin: široké opadavé nebo poloopadavé ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: březen-duben ?
 • Fáze kvetení: 1 Corylus avellana-Leucojum vernum (předjaří) ?
 • Barva květu: žlutá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Srůst kalicha: srostlolupenný ?
 • Typ květenství: lichookolík ?
 • Diklinie: synecický, dvoudomý, triecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie autoinkompatibilita ?
 • Vektor opylení: hmyz, geitonogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: dužnatý plod – peckovice ?
 • Barva plodu: červená ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Cornus (převážně autochorie a endozoochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 0

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 18 (27) ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 (3) ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 5814,89 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 2907,45 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 40,9 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 6 - výskyt vzácně při méně než 20 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 7 - indikátor tepla, vyskytující se v relativně teplých nížinách ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 4 - přechod mezi hodnotami 3 a 5 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 8 - výskyt většinou v podmínkách bohatých vápníkem ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 5 - výskyt na mírně živinami bohatých místech, méně často na chudších nebo bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -1,91
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,83
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,22
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,06
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,14
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,25

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   8 Suché trávníky
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 1 - vzácný výskyt
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 3 - dominanta
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12C Dubohabřiny: 2 - optimum
 • 12D Suťové lesy: 2 - optimum
 • 12F Vápnomilné bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 4 - konstantní dominanta
 • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 2 - optimum
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12K Acidofilní doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12O Perialpidské bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,1
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,7
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 5,3

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Míra kontinentality: 6 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 281, 515 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,4 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 30,2 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 14 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 3,9 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 10,4 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 14
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 5
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 3
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a - vzácnější taxon vyžadující pozornost ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC - málo dotčený ?
 • Zákonná ochrana: ohrožený taxon ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací