nové hledání »

Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajný

Habitus a typ růstu

 • Růstová forma: strom nebo keř ?
 • Životní forma: nanofanerofyt ?
 • Výška [m]: 0,5-1,5 ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: celistvý ?
 • Palisty: přítomny ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: skleromorfní, mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: duben-červen ?
 • Fáze kvetení: 3 Prunus avium-Ranunculus auricomus (konec časného jara) ?
 • Barva květu: růžová ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volná ?
 • Srůst kalicha: češule ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: autogamie, hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: dužnatý plod - malvice ?
 • Barva plodu: červená, oranžová ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod ?
 • Strategie šíření: Cornus ?
 • Myrmekochorie: 5 - nemyrmekochorní (b): elaiosom nepřítomen a taxon není v literatuře zmiňován jako myrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Umístění pupenů na kořenech: boční a adventivní kořeny ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: regenerativní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 5
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 10
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 10
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 10
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 10

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 68 (34, 51, 102) ?
 • Stupeň ploidie (x): 4 (2, 3, 6) ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 2185,34 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 546,34 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 39,9 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): S/CS ?
 • Hemerobie: oligohemerobní, mesohemerobní ?
 • Urbanita: urbanofob ?
 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 3 - taxon chybějící na vlhkých půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 3 - častější výskyt na živinami chudých místech než na průměrných místech, výjimečně na bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 1,59
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,92
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,23
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,16
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,26
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,26

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1A Vápnité skály: 1 - vzácný výskyt
 • 1B Silikátové skály a droliny: 1 - vzácný výskyt
 •   8 Suché trávníky
 • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 2 - optimum
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 2 - optimum
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 1 - vzácný výskyt
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8E Acidofilní suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 2 - optimum
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11A Suchá nížinná až subalpínská vřesoviště: 1 - vzácný výskyt
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 3 - dominanta
 •   12 Lesy
 • 12C Dubohabřiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12D Suťové lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12F Vápnomilné bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 2 - optimum
 • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 2 - optimum
 • 12K Acidofilní doubravy: 2 - optimum
 • 12L Boreokontinentální bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12O Perialpidské bory: 2 - optimum
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 •   Diagnostické taxony ?
 •   Konstantní taxony ?
 •   Dominantní taxony ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,5
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 4,4

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Míra kontinentality: 5 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 4 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny (hory) ?
 • Frekvence výskytu v základních polích síťového mapování: 156 ?
 • Frekvence výskytu v kvadrantech síťového mapování: 296 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,7 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 5 %: 22,4 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 25 %: 11,4 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 50 %: 5,5 %
 • Průměrná pokryvnost ve snímcích: 9,1 %
 • Maximální pokryvnost ve snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 21
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 8
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a - vzácnější taxon vyžadující pozornost ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT - téměř ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací