nové hledání »

Dracocephalum austriacum – včelník rakouský

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,2–0,4 ?
 • Růstová forma: polykarpická vytrvalá neklonální bylina ?
 • Životní forma: hemikryptofyt ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): vstřícné ?
 • Tvar listu: jednoduchý – peřeně členěný ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-červen ?
 • Barva květu: modrofialová ?
 • Symetrie květů: zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlé ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: dvoupyská ?
 • Srůst kalicha: srostlolupenný ?
 • Typ květenství: lichoklas lichopřeslenů ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – tvrdka ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: myrmekochorní nv ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 14 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 1328,48 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 664,24 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 39,6 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 9 - rostlina plně osvětlených míst, nevyskytující se při méně než 50 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 7 - indikátor tepla, vyskytující se v relativně teplých nížinách ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 2 - přechod mezi hodnotami 1 a 3 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 9 - indikátor bazí a vápníku, vždy rostoucí v podmínkách bohatých vápníkem ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 2 - přechod mezi hodnotami 1 a 3 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   8 Suché trávníky
 • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 2 - optimum
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 2 - optimum
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 6,7
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 6,8

Rozšíření a hojnost

 • Výškový stupeň v ČR: pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 8, 13 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 3
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 1
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C1r - kriticky ohrožený taxon, vzácný ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): EN - ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: kriticky ohrožený taxon ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací