nové hledání »

Inula oculus-christi – oman oko Kristovo

Habitus a typ růstu

 • Životní forma: hemikryptofyt ?
 • Výška [m]: 0,2-0,4 ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé, v přízemní růžici ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen i chybí ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-červenec ?
 • Barva květu: žlutá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti), zygomorfní (1 rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich redukovaný, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlá ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: trubkovitá, jazykovitá ?
 • Srůst kalicha: chmýr ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod - nažka ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod ?
 • Strategie šíření: Epilobium ?
 • Myrmekochorie: 2nv ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 32 ?
 • Stupeň ploidie (x): 4 ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 4348,53 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 1087,13 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 39,6 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 9 - rostlina plně osvětlených míst, nevyskytující se při méně než 50 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 8 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 2 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 8 - výskyt většinou v podmínkách bohatých vápníkem ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 3 - častější výskyt na živinami chudých místech než na průměrných místech, výjimečně na bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 0,69
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,17
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,21
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,24
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,63
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,64

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1D Pohyblivé vápnité sutě: 2 - optimum
 •   8 Suché trávníky
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 2 - optimum
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 2 - optimum
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 2 - optimum
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon, který se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon, který se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostické taxony ?
 •   Konstantní taxony ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,3
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5,4

Rozšíření a hojnost

 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích síťového mapování: 31 ?
 • Frekvence výskytu v kvadrantech síťového mapování: 61 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,1 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 5 %: 17,9 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 25 %: 0 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná pokryvnost ve snímcích: 4,3 %
 • Maximální pokryvnost ve snímcích: 13 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 6
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 4
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C3 - ohrožený taxon ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT - téměř ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: ohrožený taxon ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací