nové hledání »

Juncus ranarius – sítina slanomilná, sítina skokaní

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,03–0,2 ?
 • Růstová forma: jednoletá bylina ?
 • Životní forma: terofyt ?
 • Životní strategie: R - ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): R ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 0 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 11,5 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 88,5 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: helomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-září ?
 • Barva květu: zelená ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: okvětí ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Typ květenství: kružel ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: vítr ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – tobolka ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno ?
 • Strategie šíření: Sparganium (převážně autochorie a hydrochorie) ?
 • Myrmekochorie: pravděpodobně nemyrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 5
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 1
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 5
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 1

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 34 (28, 29, 30, 32, 33, 36) ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 572,67 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 286,33 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 35,1 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 8 - přechod mezi hodnotami 7 a 9 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 5 - výskyt na mírně živinami bohatých místech, méně často na chudších nebo bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 6 - α-mezo/polyhalinní, na půdách se středním až velkým obsahem solí ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,11
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,11
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,49
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,5
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,62
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,64

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4B Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty: 1 - vzácný výskyt
 • 4H Vegetace nízkých jednoletých vlhkomilných bylin: 2 - optimum
 • 4I Vegetace nitrofilních jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6G Vegetace vlhkých narušovaných půd: 1 - vzácný výskyt
 •   10 Vegetace slanisk
 • 10G Kontinentální vegetace jednoletých halofilních trav: 2 - optimum
 • 10I Vnitrozemské slané louky: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13C Jednoletá vegetace sešlapávaných stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,4
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5,4

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální, subtropická, tropická, australská nebo antarktická ?
 • Floristická oblast: cirkumpolární ?
 • Míra kontinentality: 7 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 7 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 33, 46 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 22,7 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 4,5 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 6,1 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 38 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 7
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C3 - ohrožený taxon ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): DD - taxon, o němž jsou nedostatečné údaje ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací