nové hledání »

Juniperus communis subsp. nana – jalovec obecný nízký

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,1-1 ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): přeslenité ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: stálezelený ?
 • Anatomie listů: skleromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-srpen ?
 • Vektor opylení: vítr ?

Plod, semeno a šíření

 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod ?
 • Strategie šíření: Cornus ?
 • Myrmekochorie: 5 - nemyrmekochorní (b): elaiosom nepřítomen a taxon není v literatuře zmiňován jako myrmekochorní ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 22 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 19920,32 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 9960,16 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 40,8 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 3 - indikátor chladu, vyskytující se v subalpínském stupni ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 4 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 6x - (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 3 - častější výskyt na živinami chudých místech než na průměrných místech, výjimečně na bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   2 Vegetace alpínských a subalpínských trávníků
 • 2A Alpínské trávníky na silikátech: 1 - vzácný výskyt
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5F Přechodová rašeliniště: 1 - vzácný výskyt
 •   7 Acidofilní trávníky
 • 7A Subalpínské a horské acidofilní trávníky: 2 - optimum
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11D Kosodřevina: 2 - optimum
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci

Rozšíření a hojnost

 • Míra kontinentality: 7 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 4 ?
 • Výškový stupeň v ČR: podhůří, hory ?
 • Frekvence výskytu v základních polích síťového mapování: 15 ?
 • Frekvence výskytu v kvadrantech síťového mapování: 22 ?
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C2b - silně ohrožený taxon, vzácný a ustupující ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): EN - ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: silně ohrožený taxon ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací