nové hledání »

Nonea pulla – pipla osmahlá

Habitus a typ růstu

 • Růstová forma: polykarpická vytrvalá neklonální bylina nebo keřík ?
 • Životní forma: terofyt (hemikryptofyt) ?
 • Výška [m]: 0,3-0,5 ?
 • Stonková metamorfóza: pleiokorm ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé, v přízemní růžici ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen i chybí ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: skleromorfní, mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-srpen ?
 • Fáze kvetení: 5 Sorbus aucuparia-Galium odoratum (konec plného jara) ?
 • Barva květu: hnědá, žlutá, purpurová ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlá ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: nálevkovitá ?
 • Srůst kalicha: srostlolupenný ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod - tvrdka ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod ?
 • Strategie šíření: Allium ?
 • Myrmekochorie: 1 - myrmekochorní: elaiosom (zřetelný dužnatý přívěsek semene či plodu) přítomen ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 • Umístění pupenů na kořenech: hlavní kořen ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: regenerativní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 10
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 3
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 35
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 9

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 20 (28) ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 2644,52 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 1322,26 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 39,7 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 • Životní strategie: CSR - kompetitor/stres tolerátor/ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CR ?
 • Hemerobie: mesohemerobní, β-euhemerobní ?
 • Urbanita: mírný urbanofob ?
 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 3 - taxon chybějící na vlhkých půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 8 - výskyt většinou v podmínkách bohatých vápníkem ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 4 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 0,38
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,38
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,56
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,58
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,58
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,66

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6A Mezofilní ovsíkové louky: 1 - vzácný výskyt
 •   8 Suché trávníky
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 2 - optimum
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 2 - optimum
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   9 Trávníky písčin a vegetace skalních výchozů
 • 9F Bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12T Akátiny: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13B Jednoletá vegetace polních plevelů: 1 - vzácný výskyt
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 2 - optimum
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon, který se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon, který se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostické taxony ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,4
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,4

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Západní Asie ?
 • Míra kontinentality: 7 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích síťového mapování: 154 ?
 • Frekvence výskytu v kvadrantech síťového mapování: 339 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,2 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 5 %: 0 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 25 %: 0 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná pokryvnost ve snímcích: 1,8 %
 • Maximální pokryvnost ve snímcích: 4 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 9
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 6
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a - vzácnější taxon vyžadující pozornost ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC - málo dotčený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací