Orthilia secunda subsp. secunda – hruštice jednostranná pravá

nové hledání

Habitus a typ růstu

  • Výška [m]: 0,1–0,25
    ?
  • Růstová forma: klonální bylina
    ?
  • Životní forma: chamaefyt
    ?
  • Životní strategie: S – stres tolerátor
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): S/SR
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 13,1 %
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 64 %
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 22,9 %
    ?

List

  • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné
    ?
  • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): v přízemní růžici
    ?
  • Tvar listu: jednoduchý – celistvý
    ?
  • Palisty: chybějí
    ?
  • Řapík: přítomen i chybí
    ?
  • Vytrvalost listů: stálezelený
    ?
  • Anatomie listů: skleromorfní
    ?

Květ

  • Doba kvetení [měsíc]: červen-červenec
    ?
  • Fáze kvetení: 7 Ligustrum vulgare-Stachys sylvatica (konec časného léta)
    ?
  • Barva květu: zelenobílá
    ?
  • Symetrie květu: aktinomorfní (dvě a více rovin souměrnosti)
    ?
  • Květní obaly: kalich a koruna
    ?
  • Srůst koruny/okvětí: volné
    ?
  • Srůst kalicha: srostlolupenný
    ?
  • Typ květenství: hrozen
    ?
  • Diklinie: synecický
    ?
  • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce
    ?
  • Způsob opylení: entomofilie, autogamie
    ?

Plod, semeno a šíření

  • Typ plodu: suchý plod – tobolka
    ?
  • Barva plodu: hnědá
    ?
  • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně
    ?
  • Jednotka šíření (diaspora): semeno
    ?
  • Strategie šíření: Lycopodium (převážně anemochorie)
    ?
  • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b)
    ?

Podzemní orgány a klonalita

  • Stonková metamorfóza: výběžek
    ?
  • Kořenová metamorfóza: kořenový výběžek
    ?
  • Typ orgánu klonálního růstu: hypogeogenní oddenek
    ?
  • Volně šiřitelné klonální potomstvo: chybí
    ?
  • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický
    ?
  • Typ větvení orgánu klonálního růstu stonkového původu: sympodiální
    ?
  • Hlavní kořen: chybí
    ?
  • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 4
    ?
  • Počet klonálních potomků: 0,5
    ?
  • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,17
    ?
  • Klonální index: 3
    ?
  • Umístění pupenů na kořenech: hlavní kořen
    ?
  • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: nezbytné
    ?
  • Banka pupenů

    ?
  • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
  • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 15
  • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
  • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 20
  • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 4
  • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
  • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 20
  • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
  • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 40
  • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 8

Způsob výživy

  • Parazitismus a mykoheterotrofie: částečně nebo iniciálně mykoheterotrofní
    ?
  • Masožravost: rostlina není masožravá
    ?
  • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík
    ?

Karyologie

  • Počet chromozomů (2n): 38
    ?
  • Stupeň ploidie (x): 2
    ?
  • 2C velikost genomu [Mbp]: 15840,19
    ?
  • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 7920,09
    ?
  • Genomický obsah GC bazí: 41,8 %
    ?

Původ taxonu

  • Původnost v ČR: původní
    ?

Ekologické indikační hodnoty

  • Ellenbergovské indikační hodnoty

  • Indikační hodnota pro světlo: 4 – přechod mezi hodnotami 3 a 5
    ?
  • Indikační hodnota pro teplotu: 5 – indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech
    ?
  • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 – indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách
    ?
  • Indikační hodnota pro reakci: 5x – indikátor mírné acidity vyskytující se vzácně v silně kyselých i v neutrálních až alkalických podmínkách (generalista)
    ?
  • Indikační hodnota pro živiny: 3 – častější výskyt na živinami chudých místech než na průměrných místech, výjimečně na bohatších místech
    ?
  • Indikační hodnota pro salinitu: 0 – netolerantní k solím, glykofyt
    ?
  • Indikační hodnoty pro disturbanci

    ?
  • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -2
  • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,7
  • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,19
  • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0
  • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,09
  • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,19

Stanoviště a sociologie

  • Výskyt v biotopech

    ?
  • 11 Vřesoviště a křoviny

  • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 2 – optimum
  • 12 Lesy

  • 12C Dubohabřiny: 1 – vzácný výskyt
  • 12E Květnaté bučiny: 1 – vzácný výskyt
  • 12F Vápnomilné bučiny: 2 – optimum
  • 12G Acidofilní bučiny: 1 – vzácný výskyt
  • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 – vzácný výskyt
  • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 1 – vzácný výskyt
  • 12K Acidofilní doubravy: 2 – optimum
  • 12L Boreokontinentální bory: 1 – vzácný výskyt
  • 12O Perialpidské bory: 1 – vzácný výskyt
  • 12V Smrkové kultury: 1 – vzácný výskyt
  • 12W Borové a modřínové kultury: 2 – optimum
  • Vazba na lesní prostředí

    ?
  • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 1.1 – taxon se vyskytuje hlavně v zapojeném lese
  • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 1.1 – taxon se vyskytuje hlavně v zapojeném lese
  • Diagnostický taxon

    ?
  • Diagnostický taxon svazů: LBD Sorbo-Fagion sylvaticae
  • Diagnostický taxon asociací: LBD01 Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
  • Indexy ekologické specializace

    ?
  • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,8
  • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 3,3
  • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 4,9
  • Kolonizační schopnost

    ?
  • Index kolonizační úspěšnosti v sukcesních stadiích (ICS): 4
  • Index kolonizačního potenciálu (ICP): 8
  • Optimum sukcesního stáří [roky]: 34

Rozšíření a hojnost

  • Floristická zóna: arktická, boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální, subtropická
    ?
  • Floristická oblast: cirkumpolární
    ?
  • Míra kontinentality: 6
    ?
  • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5
    ?
  • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
    ?
  • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 435, 906
    ?
  • Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR

    ?
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,1 %
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 0 %
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0 %
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
  • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 1,8 %
  • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 3 %
  • Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR

    ?
  • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 12
  • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 4
  • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 2
  • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

  • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C3 – ohrožený taxon
    ?
  • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT – téměř ohrožený
    ?
  • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný
    ?
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.