nové hledání »

Prunus mahaleb – mahalebka obecná

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 1,5-15 ?
 • Růstová forma: strom nebo keř ?
 • Životní forma: nanofanerofyt (makrofanerofyt) ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): S/CSR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 22,9 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 52,4 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 24,7 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: celistvý ?
 • Palisty: přítomny ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: duben-květen ?
 • Fáze kvetení: 4 Fagus-Lamiastrum (začátek plného jara) ?
 • Barva květu: bílá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volná ?
 • Srůst kalicha: volnolupenný ?
 • Typ květenství: hrozen ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie autoinkompatibilita ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: dužnatý plod - peckovice ?
 • Barva plodu: černá ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Myrmekochorie: 5 - nemyrmekochorní (b): elaiosom nepřítomen a taxon není v literatuře zmiňován jako myrmekochorní ?
 • Strategie šíření: Cornus ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 16 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 584,38 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 292,19 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 40,3 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 • Hemerobie: oligohemerobní, mesohemerobní, β-euhemerobní ?
 • Urbanita: urbanoneutrál ?
 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 7 - indikátor tepla, vyskytující se v relativně teplých nížinách ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 3 - taxon chybějící na vlhkých půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 8 - výskyt většinou v podmínkách bohatých vápníkem ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 4 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 1,56
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 1,05
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,25
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,17
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,25
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,4

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   8 Suché trávníky
 • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 1 - vzácný výskyt
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8E Acidofilní suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 2 - optimum
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 2 - optimum
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 •   Diagnostické taxony ?
 •   Konstantní taxony ?
 •   Dominantní taxony ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,2
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,6
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 4,4

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Západní Asie ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 186, 315 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 48,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 25,9 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 14,8 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 18,3 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 12
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 3
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C3 - ohrožený taxon ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT - téměř ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací