nové hledání »

Sambucus ebulus – bez chebdí

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,5–1,5 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: geofyt (hemikryptofyt) ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): C/CR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 78,5 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 2,7 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 18,9 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): vstřícné ?
 • Tvar listu: složený – lichozpeřený ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: mezomorfní, hygromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-červenec ?
 • Fáze kvetení: 8 Clematis vitalba-Galium sylvaticum (plné léto) ?
 • Barva květu: bílá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlé ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: kolovitá ?
 • Srůst kalicha: srostlolupenný ?
 • Typ květenství: chocholičnatá lata ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: dužnatý plod – peckovice ?
 • Barva plodu: černá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Cornus (převážně autochorie a endozoochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: oddenek ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: hypogeogenní oddenek ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: chybí ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 4 ?
 • Počet klonálních potomků: 1 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,27 ?
 • Klonální index: 5 ?
 • Umístění pupenů na kořenech: boční a adventivní kořeny ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: regenerativní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 15
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 35
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 9
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 35
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 9

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 36 ?
 • Stupeň ploidie (x): 4 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 21246,37 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 5311,59 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 39,4 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: archeofyt ?
 • Invazní status: zdomácnělý ?
 • Geografický původ: Evropa, Středomoří ?
 • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 7 - častější výskyt na živinami bohatých než na průměrných místech a jen výjimečně na chudších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,46
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,46
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,57
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,57
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,57
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,61

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 2 - optimum
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 3 - dominanta
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 1.2 - taxon vyskytující se hlavně v lesních lemech a na lesních světlinách včetně lesních cest, míst vývratů, požářišť a pasek
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 1.2 - taxon vyskytující se hlavně v lesních lemech a na lesních světlinách včetně lesních cest, míst vývratů, požářišť a pasek
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 3,6
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 3,9

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Západní Asie ?
 • Míra kontinentality: 5 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 4 ?
 • Výškový stupeň v ČR: pahorkatiny, podhůří ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 318, 629 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 77,5 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 75 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 67,5 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 60,9 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 2
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací