nové hledání »

Sedum album – rozchodník bílý

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,05–0,2 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: chamaefyt ?
 • Životní strategie: S - stres tolerátor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): S ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 0 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 91,9 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 8,1 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: stálezelený ?
 • Anatomie listů: sukulentní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen ?
 • Fáze kvetení: 8 Clematis vitalba-Galium sylvaticum (plné léto) ?
 • Barva květu: bílá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Srůst kalicha: srostlý na bázi ?
 • Typ květenství: chocholičnatá lata ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz, autogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – souplodí měchýřků ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, fragment stonku ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: myrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: výběžek, stonková sukulence ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: nadzemní výběžek ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: chybí ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 4 ?
 • Počet klonálních potomků: 6 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,07 ?
 • Klonální index: 5 ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 3
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 18
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 2
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 3
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 18
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 2

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 64 (68) ?
 • Stupeň ploidie (x): 8 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 970,4 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 121,3 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 41,7 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 2 - přechod mezi hodnotami 1 a 3 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 8x - výskyt většinou v podmínkách bohatých vápníkem (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 3 - častější výskyt na živinami chudých místech než na průměrných místech, výjimečně na bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,73
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,67
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,23
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,27
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,6
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,57

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1A Vápnité skály: 2 - optimum
 • 1B Silikátové skály a droliny: 2 - optimum
 • 1C Zdi: 1 - vzácný výskyt
 • 1D Pohyblivé vápnité sutě: 2 - optimum
 •   8 Suché trávníky
 • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 2 - optimum
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 2 - optimum
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 2 - optimum
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8E Acidofilní suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   9 Trávníky písčin a vegetace skalních výchozů
 • 9E Acidofilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 1 - vzácný výskyt
 • 9F Bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 3 - dominanta
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 2 - optimum
 •   12 Lesy
 • 12D Suťové lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12L Boreokontinentální bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12O Perialpidské bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12T Akátiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,3
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,3
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 4,7

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5 ?
 • Výškový stupeň v ČR: pahorkatiny, podhůří ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 288, 474 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 28,4 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 8,6 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0,7 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 7,7 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 22
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 8
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 6
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 4

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací