nové hledání »

Senecio hercynicus – starček hercynský

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,5–1,5 ?
 • Životní forma: hemikryptofyt ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: mezomorfní, hygromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-srpen ?
 • Barva květu: žlutá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti), zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich redukovaný, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlé ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: jazykovitá, trubkovitá ?
 • Srůst kalicha: chmýr ?
 • Typ květenství: chocholičnatá lata úborů ?
 • Diklinie: gynomonoecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie autoinkompatibilita ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Epilobium (převážně anemochorie a autochorie) ?
 • Myrmekochorie: pravděpodobně nemyrmekochorní nv ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: výběžek ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 40 ?
 • Stupeň ploidie (x): 4 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 9735,02 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 2433,76 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 39,5 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 5 - rostlina polostinných míst, výjimečně rostoucí na plném světle, ale většinou při více než 10 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 4 - přechod mezi hodnotami 3 a 5 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 4x - přechod mezi hodnotami 3 a 5 (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1B Silikátové skály a droliny: 1 - vzácný výskyt
 •   2 Vegetace alpínských a subalpínských trávníků
 • 2B Subalpínská vysokobylinná vegetace: 2 - optimum
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4K Devětsilové lemy horských potoků: 2 - optimum
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5B Nížinná až horská prameniště bez tvorby pěnovců: 1 - vzácný výskyt
 • 5C Subalpínská prameniště: 1 - vzácný výskyt
 • 5E Kyselá mechová slatiniště a rašelinné louky: 1 - vzácný výskyt
 • 5F Přechodová rašeliniště: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6B Horské mezické louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6E Vlhké pcháčové louky: 1 - vzácný výskyt
 •   7 Acidofilní trávníky
 • 7A Subalpínské a horské acidofilní trávníky: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11D Kosodřevina: 2 - optimum
 • 11H Subalpínské listnaté křoviny: 2 - optimum
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 2 - optimum
 •   12 Lesy
 • 12B Lužní lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12D Suťové lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12E Květnaté bučiny: 2 - optimum
 • 12G Acidofilní bučiny: 2 - optimum
 • 12R Acidofilní smrčiny: 2 - optimum
 • 12S Vysokobylinné smrčiny: 2 - optimum
 • 12V Smrkové kultury: 2 - optimum
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 3 - dominanta
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 1.2 - taxon vyskytující se hlavně v lesních lemech a na lesních světlinách včetně lesních cest, míst vývratů, požářišť a pasek
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Míra kontinentality: 4 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 2 ?
 • Výškový stupeň v ČR: podhůří, hory, subalpínský stupeň ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 149, 260 ?
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 21
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 11
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 9
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 5

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací