Trapa natans – kotvice plovoucí

nové hledání

Habitus a typ růstu

  • Výška [m]: 0,5–3
    ?
  • Růstová forma: jednoletá bylina
    ?
  • Životní forma: terofyt
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CS/CSR
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 34,2 %
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 40,9 %
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 24,9 %
    ?

List

  • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné
    ?
  • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): v přízemní růžici
    ?
  • Tvar listu: jednoduchý – celistvý
    ?
  • Palisty: chybějí
    ?
  • Řapík: přítomen
    ?
  • Vytrvalost listů: letní
    ?
  • Anatomie listů: hydromorfní
    ?

Květ

  • Doba kvetení [měsíc]: červen–srpen
    ?
  • Barva květu: bílá
    ?
  • Symetrie květu: aktinomorfní (dvě a více rovin souměrnosti)
    ?
  • Květní obaly: kalich a koruna
    ?
  • Srůst koruny/okvětí: volné
    ?
  • Srůst kalicha: volnolupenný
    ?
  • Typ květenství: květy jednotlivé
    ?
  • Diklinie: synecický
    ?
  • Způsob generativního rozmnožování: autogamie
    ?
  • Způsob opylení: autogamie, kleistogamie
    ?

Plod, semeno a šíření

  • Typ plodu: suchý plod – oříšek
    ?
  • Barva plodu: hnědá, černá
    ?
  • Způsob rozmnožování: převážně vegetativně
    ?
  • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část, fragment stonku
    ?
  • Strategie šíření: Wolffia (převážně hydrochorie)
    ?
  • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b)
    ?

Podzemní orgány a klonalita

  • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický
    ?
  • Hlavní kořen: chybí
    ?
  • Počet klonálních potomků: 0
    ?
  • Banka pupenů

    ?
  • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 8
  • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
  • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
  • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 8
  • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 1
  • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 8
  • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
  • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
  • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 8
  • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 1

Způsob výživy

  • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní
    ?
  • Masožravost: rostlina není masožravá
    ?
  • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík
    ?

Karyologie

  • Počet chromozomů (2n): 48 (36, 44, 46, 76, 90)
    ?
  • Stupeň ploidie (x): 2 (3, 4)
    ?
  • 2C velikost genomu [Mbp]: 981,09
    ?
  • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 490,54
    ?
  • Genomický obsah GC bazí: 39,8 %
    ?

Původ taxonu

  • Původnost v ČR: původní
    ?

Ekologické indikační hodnoty

  • Ellenbergovské indikační hodnoty

  • Indikační hodnota pro světlo: 8 – rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu
    ?
  • Indikační hodnota pro teplotu: 7 – indikátor tepla, vyskytující se v relativně teplých nížinách
    ?
  • Indikační hodnota pro vlhkost: 11 – vodní rostlina kořenící pod vodou, ale s listy aspoň přechodně nad hladinou, nebo rostlina plovoucí na hladině
    ?
  • Indikační hodnota pro reakci: 7 – indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách
    ?
  • Indikační hodnota pro živiny: 7 – častější výskyt na živinami bohatých než na průměrných místech a jen výjimečně na chudších místech
    ?
  • Indikační hodnota pro salinitu: 0 – netolerantní k solím, glykofyt
    ?
  • Indikační hodnoty pro disturbanci

    ?
  • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,5
  • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,5
  • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,15
  • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,19
  • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,54
  • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,54

Stanoviště a sociologie

  • Výskyt v biotopech

    ?
  • 3 Vodní vegetace

  • 3A Makrofytní vegetace eutrofních a mezotrofních stojatých vod: 2 – optimum
  • 4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace

  • 4A Rákosiny eutrofních stojatých vod: 1 – vzácný výskyt
  • 4C Eutrofní vegetace bahnitých substrátů: 1 – vzácný výskyt
  • 4H Vegetace nízkých jednoletých vlhkomilných bylin: 1 – vzácný výskyt
  • Vazba na lesní prostředí

    ?
  • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 – taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
  • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 – taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
  • Diagnostický taxon

    ?
  • Diagnostický taxon asociací: VBA05 Trapetum natantis
  • Konstantní taxon

    ?
  • Konstantní taxon asociací: VBA05 Trapetum natantis
  • Dominantní taxon

    ?
  • Dominantní taxon asociací: VBA05 Trapetum natantis
  • Indexy ekologické specializace

    ?
  • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,3
  • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5,3

Rozšíření a hojnost

  • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální, subtropická
    ?
  • Floristická oblast: Evropa, Asie, Afrika
    ?
  • Míra kontinentality: 6
    ?
  • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5
    ?
  • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny
    ?
  • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 69, 92
    ?
  • Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR

    ?
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,1 %
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 58,1 %
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 41,9 %
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 32,3 %
  • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 32 %
  • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
  • Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR

    ?
  • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
  • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1
  • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 2
  • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1

Ohrožení a ochrana

  • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C1b – kriticky ohrožený taxon, vzácný a ustupující
    ?
  • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): EN – ohrožený
    ?
  • Zákonná ochrana: kriticky ohrožený taxon
    ?
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.