Asociace LBF01

Aceri-Tilietum Faber 1936

Suťové a skalní javorové lipiny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Společenstvo se uvádí pod různými jmény z Německa (Müller in Oberdorfer 1992: 173–192), Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner in Willner & Grabherr 2007: 127–136), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001) a Slovenska (Jarolímek et al. 2008). Pravděpodobně se vyskytuje i v dalších středoevropských zemích (Clot 1990). V České republice se nachází roztroušeně až hojně na celém území. Z Čech pochází nejvíce údajů z Doupovských hor (Vojta 1999, Humplík, nepubl.), Českého středohoří (Klika 1939b, Kolbek 1969, Kolbek & Petříček 1974), Branžovského hvozdu (Husová 1968a), údolí Berounky a jejích přítoků na Plzeňsku (Sofron 1964, 1967), Křivoklátsku (Husová in Kolbek et al. 2003a: 144–154) a v Českém krasu (Samek 1964), z údolí Vltavy, Otavy a Lužnice (Moravec 1964, Husová 1968b) a podhůří Orlických hor (Mikyška 1968). Na Moravě se hojněji vyskytuje v údolí Dyje, Jihlavy a Oslavy (Chytrý & Vicherek 1995, 1996), Moravském krasu (J. Šmarda 1967b), Chřibech (Havlová 2000), Pavlovských vrších (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968) a na mnoha místech střední a severní Moravy (Kincl 1992).

Citace: Boublík K. (2013): Aceri-Tilietum Faber 1936. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 282–286, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.