Asociace XDC03

Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009

Vegetace suťových svahů s měsíčnicí lékařskou a udatnou lesní

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Tato vegetace se patrně vyskytuje v celé střední Evropě, dosud však byla interpretována jen jako bylinná vývojová fáze suťových lesů. V České republice byla zatím fytocenologickými snímky doložena z Ještědského hřbetu (Petřík 2001), Křivoklátska (Petřík et al. in Kolbek et al. 2003: 307–308), z údolí střední Vltavy (Boublík, nepubl.), Šumavy (Sádlo, nepubl.), Moravského krasu (Sádlo, nepubl.) a Moravskoslezských Beskyd (Chlapek 1998). Dále byla pozorována v okolí Nepomuka, na Děčínsku, v Lužických horách, na Dokesku a Semilsku (Sádlo, nepubl.).

Citace: Sádlo J. & Petřík P. (2009): Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 327–329, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.