Asociace LFB04

Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris Pišta ex Husová in Husová et al. 2002

Hadcové bory vlhčích oblastí

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Obdobnou vegetaci uvádí ze severovýchodního Bavorska Gauckler (1954) jako Erico-Pinetum serpentinicum a Augustin (1991) jako společenstvo Asplenium cuneifolium-Pinus sylvestris. Naopak hadcové bory z rakouského Štýrska, které Eggler (1954) popisuje od Kirchdorfu v údolí řeky Mur, se druhovým složením výrazně liší od našich porostů. V České republice jsou typické porosty této asociace rozšířeny především na hadcích u Mnichova ve Slavkovském lese (Hejtmánek 1954, Sofron 1971, Barech et al. 1983, Čečil et al. 1983), u Křemže na Českokrumlovsku (Pišta 1982, Albrechtová & Urban 1984, Zelený 2008, Chytrý, nepubl.) a izolované menší porosty jsou doloženy i od Utína na Havlíčkobrodsku a Raškova na Šumpersku (Chytrý, nepubl.). Floristicky méně diferencované porosty borů na hadcích ve vlhčích oblastech řadíme do asociace Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris, varianty Silene vulgaris, zatímco bazifilní hadcové bory v menších nadmořských výškách do asociace Thlaspio montani-Pinetum sylvestris.

Citace: Zelený D. (2013): Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris Pišta ex Husová in Husová et al. 2002. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 401–404, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.