Asociace LCB02

Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997

Doubravy západopanonských písčin s ostřicí doubravní

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Carici fritschii-Quercetum roboris je úzce vymezený vegetační typ, který se na našem území vyskytuje pouze v jihozápadní části lesního komplexu Dúbrava u Hodonína, odkud byl popsán jako samostatná asociace (Chytrý & Horák 1997). Podobné porosty s dominancí dubu ceru (Quercus cerris) na neogenních sedimentech a štěrkopískových terasách Dyje v Bořím lese mezi Břeclaví a Valticemi mají druhové složení přechodné k asociaci Melico pictae-Quercetum roboris. Mimo naše území byly doubravy s ostřicí doubravní zaznamenány na štěrkopískových terasách Moravy na slovenském Záhoří, zejména v širším okolí obce Gbely (Roleček 2004). Podobná vegetace se vzácně vyskytuje i na píscích a štěrkopíscích maďarských nížin (Roleček 2007b), např. v podhůří Bakoňského lesa, na rozvodí Dunaje a Tisy jižně od Budapešti a v oblasti Nyírség v severovýchodním Maďarsku. Maďarští autoři (např. Borhidi et al. 2012) tyto porosty řadí do různých lokálních asociací, např. Asphodelo-Quercetum roboris (Borhidi et Járai-Komlódi 1959) Borhidi 1996, Festuco rupicolae-Quercetum roboris Soó (1943) 1957, Melampyro debreceniensis-Quercetum roboris Borhidi et Papp 2003 nebo Molinio litoralis-Quercetum cerridis Szodfridt et Tallós ex Borhidi 1996.

Citace: Roleček J. (2013): Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 320–323, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.