Asociace XCC02

Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis Müller et Görs 1969

Ruderální vegetace se srpkem obecným

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Srpek obecný (Falcaria vulgaris) je teplomilný druh se subkontinentální tendencí rozšíření. Má rozsáhlý areál od severovýchodního Španělska a Francie přes střední Evropu do Pobaltí a přes severní Itálii na Balkán, Ukrajinu až do jižního Ruska (Meusel et al. 1978). Falcario-Elytrigietum je v evropských zemích doloženo ze sušších a kontinentálně laděných oblastí Francie (Julve 1993) a Německa (Müller in Oberdorfer 1993b: 135–277, Pott 1995, Klotz in Schubert et al. 2001: 387–403, Dengler & Wollert in Berg et al. 2004: 380–410), z východního Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 169–202), Polska (Matuszkiewicz 2007), jižního Slovenska (Jarolímek et al. 1997) a Maďarska (Borhidi 2003). V České republice je hojněji rozšířeno v teplých a suchých nížinách a pahorkatinách, ale může pronikat i do vyšších poloh, především podél silnic a železnic. Fytocenologickými snímky bylo doloženo z Plzně (P. Pyšek 1984), Rakovníka (Dostálek et al. in Kolbek et al. 2001: 164–278), Prahy (Kopecký 1986b), Mělnicka (Láníková, nepubl.), Litoměřicka a Lounska (Toman 1988a, A. Pyšek, nepubl.), Třebíčska (Horáková, nepubl., Láníková, nepubl.), Boskovic (Láníková, nepubl.), Brna a okolí (Grüll 1979b), Znojemska (Cigánek 1998), Břeclavska (Slavoňovský 1954) a Olomouce (Tlusták 1990).

Citace: Láníková D. (2009): Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis Müller et Görs 1969. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 262–265, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.