Asociace TED01

Juncetum squarrosi Oberdorfer 1934

Vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Tato asociace je stejně jako svaz Nardo-Juncion hojně rozšířena v severozápadní Evropě (např. Duvigneaud 1949, Julve 1993) a ještě v Německu jde o běžný typ vegetace v podhůří Alp a v hercynských pohořích (Oberdorfer in Oberdorfer et al. 1993a: 208–248, Peppler-Lisbach & Petersen 2001). Na východě je Juncetum squarrosi uváděno ještě ze severního podhůří Babia Góry v Polsku a severovýchodního Polska (Matuszkiewicz 2001). Porosty v České republice se nacházejí na jihovýchodní hranici rozšíření, a jsou proto poměrně netypické a ochuzené. Sýkora (1971) dokumentoval porosty této asociace v sudetských pohořích od Děčínského mezihoří po Krkonoše a v inverzních polohách pískovcových oblastí severovýchodních Čech; zde však nejde o louky, nýbrž o porosty lesních cest s druhy Nardus stricta a Juncus squarrosus, ve kterých chybějí druhy rašelinných luk, zejména mechorosty. Luční porosty této asociace jsou známy z Třeboňska (Neuhäusl 1959), Českomoravské vrchoviny (Neuhäusl 1972, Balátová-Tuláčková 1980) a ve fragmentech také ze severozápadního Podorličí (Krahulec 1986) a Drahanské vrchoviny (Řehořek 1958).

Citace: Krahulec F. (2007): Juncetum squarrosi Oberdorfer 1934. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 304–306, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.