Asociace TED01

Juncetum squarrosi Oberdorfer 1934

Vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Juncus squarrosus, Nardus stricta

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Carex nigra, Juncus squarrosus, Nardus stricta, Potentilla erecta

Mechorosty: Polytrichum formosum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis capillaris, Juncus squarrosus, Molinia caerulea, Nardus stricta, Potentilla erecta

Mechorosty: Sphagnum capillifolium s. l., Sphagnum girgensohnii

Citace: Krahulec F. (2007): Juncetum squarrosi Oberdorfer 1934. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 304–306, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.