Asociace ADD04

Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae Jeník et al. 1980

Subalpínské srhové nivy

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Laserpitio-Dactylidetum je endemická asociace Velké a Malé Kotliny v Hrubém Jeseníku (Jeník et al. 1980, Bureš et al. 1989, Kočí 2001a, b). Nejlépe vyvinuté jsou porosty na dně a přilehlých svazích karu Velké Kotliny.

Citace: Kočí M. (2007): Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae Jeník et al. 1980. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 122– 124, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.