Asociace LCA02

Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis Michalko 1957

Bazifilní dubové řídkolesy na mělkých suchých půdách severní části Panonské oblasti

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Doubravy asociace Lithospermo-Quercetum pubescentis jsou rozšířeny na velkém území na severu Panonské pánve a v okrajových částech sousedních pohoří, avšak z některých oblastí dosud chybějí věrohodné údaje. Známy jsou z teplých částí Slovenska (Michalko 1957, Jarolímek et al. 2008), severozápadní poloviny Maďarska (Jakucs 1961, Kevey 2008, Borhidi et al. 2012) a severovýchodního Rakouska (Starlinger in Willner & Grabherr 2007: 96–109). Na našem území se vyskytují především v jihozápadních výběžcích Západních Karpat tvořených vápnitým flyšem: v Litenčické pahorkatině (Malhotky u Bučovic; Juřenčák, nepubl., Kelbl, nepubl.), Kyjovské pahorkatině (Dražůvky; Hartman 1958), Boleradické vrchovině (Líchy u Šitbořic, několik lokalit mezi Boleradicemi a Kobylím; Chytrý & Horák 1997), Hustopečské pahorkatině (Kolby u Pouzdřan; Podpěra 1928) a v Milovickém lese (Milovická stráň; Chytrý & Horák 1997, Otýpková, nepubl.). Menší počet fytocenologických snímků pochází z vápencového bradla Pavlovských vrchů (Děvín; Danihelka, nepubl.) a výchozů krystalických vápenců ve středním Podyjí (údolí Dyje u Čížova; Chytrý & Vicherek 1995).

Citace: Roleček J. (2013): Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis Michalko 1957. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 307–310, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.