Asociace MCG03

Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae Tüxen ex Balátová-Tuláčková 1972

Vegetace oligotrofních stojatých vod s ostřicí plstnatoplodou

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace se vyskytuje hojněji a na větších plochách v severní Evropě (Osvald 1923) a na Sibiři (Chytrý et al. 1993, 1995). Ve střední Evropě je Carex lasiocarpa vzácná a je považována za glaciální relikt. Proto se i tato asociace vyskytuje vzácně, podobně jako společenstva s Carex lasiocarpa ze třídy Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae. Uváděna je, někdy jako součást široce pojaté asociace Caricetum lasiocarpae, z Německa (Philippi in Oberdorfer 1998: 119–165), Rakouska (Balátová-Tuláčková & Hübl 1985) a Slovenska (Oťaheľová et al. in Valachovič 2001: 53–183). Zaznamenána byla i v bulharských Rodopech (Hájková & Hájek, nepubl.). Vyskytuje se pravděpodobně i jinde v Evropě, avšak celkové rozšíření je těžké posoudit vzhledem k tomu, že často nebyla odlišována od slatinné vegetace s Carex lasiocarpa. U nás asociaci Peucedano-Caricetum lasiocarpae zachycují fytocenologické snímky z Dokeska (Stančík 1995), Českého ráje (Rydlo 1999b), Železných hor (Jirásek 1998), Písecka (Nekvasilová 1973), Třeboňska (Neuhäusl 1959, Rybníček 1970a) a Úvalenských luk ve Slezsku (Balátová-Tuláčková 1972). V minulosti se mohla vyskytovat všude tam, kde rostla Carex lasiocarpa. Jelikož fytocenologové věnovali větší pozornost druhově bohatým porostům s C. lasiocarpa se vzácnými slatinnými druhy, nebyly patrně některé porosty této asociace dokumentovány. V současnosti je však velké množství lokalit C. lasiocarpa zničeno, a proto rozšíření asociace Peucedano-Caricetum lasiocarpae není pravděpodobně výrazně větší, než ukazují fytocenologické snímky.

Citace: Hájková P. (2011): Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae Tüxen ex Balátová-Tuláčková 1972. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 534–537, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.