nové hledání »

Třída MC

Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941

Vegetace rákosin a vysokých ostřic

Nižší syntaxony

počet výsledků: 8
MCA Phragmition australis Sladkovodní rákosiny více »
MCB Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi Kontinentální brakické rákosiny více »
MCC Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách více »
MCD Phalaridion arundinaceae Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod více »
MCE Glycerio-Sparganion Nízké potoční rákosiny a plaury více »
MCF Carici-Rumicion hydrolapathi Vegetace bažinných bylin na nezpevněných organických substrátech více »
MCG Magno-Caricion elatae Vegetace vysokých ostřic v litorálu oligotrofních a mezotrofních vod více »
MCH Magno-Caricion gracilis Vegetace vysokých ostřic v litorálu eutrofních vod více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací