nové hledání »

Svaz MCC

Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách

Nižší syntaxony

počet výsledků: 12
MCC01 Oenanthetum aquaticae Vegetace bažin s haluchou vodní více »
MCC02 Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Vegetace mělkých aluviálních tůní s rukví obojživelnou více »
MCC03 Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi Mokřadní vegetace s šípatkou střelolistou a zevarem jednoduchým více »
MCC04 Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris Vegetace mělkých vod s prustkou obecnou více »
MCC05 Scirpetum radicantis Mokřadní vegetace se skřípinou kořenující více »
MCC06 Eleocharitetum palustris Vegetace mělkých mokřadů s bahničkou mokřadní více »
MCC07 Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae Mokřadní vegetace s žabníkem jitrocelovým více »
MCC08 Alismatetum lanceolati Mokřadní vegetace s žabníkem kopinatým více »
MCC09 Batrachio circinati-Alismatetum graminei Mokřadní vegetace s žabníkem trávolistým více »
MCC10 Butometum umbellati Mokřadní vegetace se šmelem okoličnatým více »
MCC11 Bolboschoenetum yagarae Litorální vegetace sladkých vod s kamyšníky více »
MCC12 Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis Vegetace dočasně zaplavovaných prohlubní s kamyšníky více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací