Asociace LBB04

Primulo veris-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová in Neuhäuslová-Novotná 1964

Panonské dubohabřiny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Primulo-Carpinetum je asociace teplomilných dubohabřin rozšířených v pahorkatinách na severních a severozápadních obvodech Panonské pánve. Vyskytuje se na jižním Slovensku (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964, Michalko in Michalko et al. 1986: 54–56) a podobné asociace jsou popsány ze severního Maďarska (Borhidi et al. 2012). Wallnöfer et al. (in Mucina et al. 1993b: 85–236) uvádějí tuto asociaci ze severovýchodního Rakouska, avšak Willner (in Willner & Grabherr 2007: 137–144) ji v Rakousku nerozlišuje. Výskyt asociace Primulo-Carpinetum se u nás dříve udával pouze z jižní Moravy, zatímco analogické porosty v Čechách byly ve všech dosavadních fytocenologických studiích řazeny do asociace Galio sylvatici-Carpinetum betuli, případně Melampyro nemorosi-Carpinetum. Existující fytocenologické snímky však umožňují rozlišit tuto asociaci v Českém krasu (Blažková 1962, Samek 1964, Kubíková 2007), severním okolí Prahy (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1968), jakož i na Mladoboleslavsku a Nymbursku (Buršík, nepubl.). Na Moravě se vyskytuje zejména v Moravském krasu (Michalcová 2009, Grüll, Horák, Lazebníček, vše nepubl.), na obvodech Ždánického lesa (Juřenčák nepubl., Kelbl, nepubl.), v lesních celcích na Hustopečsku (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968) a v Milovickém lese na Mikulovsku (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968). Izolované vzácné výskyty byly zaznamenány i na Znojemsku a v Bílých Karpatech (Plintovič, Prudič, Vorel, vše nepubl.).

Citace: Chytrý M. (2013): Primulo veris-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová in Neuhäuslová-Novotná 1964. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 233–236, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.