Asociace XDF01

Rumicetum alpini Beger 1922

Horská nitrofilní vegetace s invazním šťovíkem alpským

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace je známa z většiny evropských pohoří dosahujících subalpínského stupně. Z různých pohoří slovenských Karpat ji udávají Kliment & Jarolímek (1995), z polské strany Tater Mirek & Skiba (1984), z Polska dále Matuszkiewicz (2007), z Rakouska Karner & Mucina (in Grabherr & Mucina 1993: 468–505) a z německých Alp i některých nižších pohoří např. Pott (1995) a Rennwald (2000). Porosty obdobného druhového složení se vyskytují také v pohořích jihovýchodní Evropy (Horvat et al. 1974, Sanda et al. 1999, Coldea 1991) a na Ukrajině (Malynovs?kyj & Kričfalušij 2000). U nás je tato vegetace doložena fytocenologickými snímky z Jizerských hor (Hejda, nepubl., Chytrý, nepubl.), Krkonoš (Hadač 1982) a Orlických hor (Kopecký & Hejný 1971).

Citace: Kočí M. (2009): Rumicetum alpini Beger 1922. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 377–378, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.