Asociace KAB01

Salicetum elaeagno-purpureae Sillinger 1933

Křoviny vrby šedé a lýkovcové na štěrkových lavicích divočících řek

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace je rozšířena v evropských pohořích. Fytocenologicky byla dokumentována z Alp a jejich podhůří ve Francii (Julve 1993, Gégout et al. 2008), Švýcarsku (Moor 1958), Německu (Seibert & Conrad in Oberdorfer 1992: 15–23) a Rakousku (Karner in Willner & Grabherr 2007: 51–58), Karpat na Slovensku (Jeník 1955, Jurko 1964) a v Rumunsku (Coldea 1991). Byla zaznamenána i v Chorvatsku (Trinajstić & Franjić 1994). V České republice se vyskytuje v Moravskoslezských Beskydech podél podhorských toků, které z nich stékají. Nejlépe vyvinuté porosty jsou známy z nivy řeky Morávky nad Frýdkem-Místkem (Parmová 2008, Šigutová 2009), fytocenologické snímky však byly zaznamenány i na náplavech Ostravice (Klečková 2010), Čeladenky a Kopytné (Šigutová 2009). Další, často fragmentární výskyty, nedoložené fytocenologickými snímky, jsou známy z nivy Olše, Bečvy a dalších toků v Moravskoslezských Beskydech a jejich podhůří (Neuhäuslová & Kočí in Chytrý et al. 2010b: 253–258).

Citace: Chytrý M. (2013): Salicetum elaeagno-purpureae Sillinger 1933. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 55–57, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.