Asociace ACA02

Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et al. 1980

Alpínské skalní trávníky s psinečkem alpským

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • V České republice se vegetace této asociace vyskytuje pouze ve Velké Kotlině v Hrubém Jeseníku. Mimo Českou republiku není známa.

Citace: Kočí M. (2007): Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et al. 1980. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 88–90, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.