Asociace ACA02

Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et al. 1980

Alpínské skalní trávníky s psinečkem alpským

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis alpina, Allium schoenoprasum, Cystopteris fragilis, Galium boreale subsp. boreale, Hedysarum hedysaroides, Hieracium villosum, Leontodon hispidus, Molinia caerulea, Phyteuma orbiculare, Rosa pendulina, Scabiosa lucida, Sedum alpestre, Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus

Mechorosty: Lejeunea cavifolia

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis alpina, Allium schoenoprasum, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia subsp. sudetica, Cystopteris fragilis, Galium boreale subsp. boreale, Hieracium villosum, Leontodon hispidus, Molinia caerulea, Phyteuma orbiculare, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Rosa pendulina, Scabiosa lucida, Sedum alpestre

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis alpina

Citace: Kočí M. (2007): Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et al. 1980. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 88–90, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.