Asociace AAA01

Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris Zlatník 1925

Alpínská vřesoviště

nové hledání

Orig. (Zlatník 1925): Calluneto-Deschampsietum (Calluna vulgaris, Deschampsia flexuosa ~ Avenella flexuosa)

Syn.: Junco trifidi-Caricetum rigidae Šmarda 1950, Anemono micranthae-Callunetum Schubert 1960, Carici rigidae-Festucetum supinae (Jeník 1961) Matuszkiewicz 1967 p. p., Cetrario-Festucetum supinae callunetosum Rozsypalová in Burešová 1976, Hieracium alpinum-Calluna vulgaris Coenon Geringhoff et Daniëls 1998

Formální definice: Calluna vulgaris pokr. > 25 % AND skup. Festuca supina NOT Empetrum nigrum s. l. pokr. > 25 %

Citace: Kočí M. (2007): Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris Zlatník 1925. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 67–69, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.