Asociace XEA02

Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944

Vegetace narušovaných stanovišť s náprstníkem červeným

nové hledání

Orig. (Schwickerath 1944): Digitalis purpurea.Epilobium angustifolium-Assoziation

Syn.: Calamagrostio villosae-Digitalietum purpureae Preising et Vahle in Preising et al. 1993 p. p.

Formální definice: Digitalis purpurea pokr. > 5 % AND (skup. Epilobium angustifolium OR skup. Vaccinium myrtillus) NOT Calamagrostis arundinacea pokr. > 25 % NOT Calamagrostis villosa pokr. > 25 %

Citace: Neuhäuslová Z. & Petřík P. (2009): Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 386–388, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.