Asociace XEA02

Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944

Vegetace narušovaných stanovišť s náprstníkem červeným

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Calamagrostis epigejos, Digitalis purpurea, Epilobium angustifolium, Galium saxatile, Rubus idaeus, Senecio sylvaticus

Mechorosty: Dicranella heteromalla

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Calamagrostis epigejos, Carex leporina, Digitalis purpurea, Epilobium angustifolium, Juncus effusus, Rubus idaeus, Rubus plicatus, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus

Mechorosty: Dicranella heteromalla, Polytrichum formosum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Digitalis purpurea, Poa nemoralis

Citace: Neuhäuslová Z. & Petřík P. (2009): Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 386–388, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.