Asociace XEA05

Digitali-Senecionetum ovati Pfeiffer 1936

Vegetace narušovaných stanovišť se starčkem Fuchsovým

nové hledání

Orig. (Pfeiffer 1936): Assoziation mit Senecio Fuchsii und Digitalis (Digitalis ambigua = D. grandiflora, D. purpurea, Senecio fuchsii = S. ovatus)

Syn.: Senecionetum fuchsii Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Atropetum bellae-donnae Tüxen ex von Rochow 1951, Senecionetum fuchsii Oberdorfer 1973

Formální definice: Senecio nemorensis agg. pokr. > 5 % AND skup. Epilobium angustifolium AND (skup. Galium odoratum OR skup. Oxalis acetosella OR Poa nemoralis pokr. > 5 %) NOT skup. Mercurialis perennis NOT skup. Petasites albus NOT skup. Veratrum lobelianum NOT Calamagrostis arundinacea pokr. > 25 % NOT Sambucus nigra pokr. > 25 % NOT Sambucus racemosa > 25 %

Citace: Petřík P., Sádlo J. & Neuhäuslová Z. (2009): Digitali-Senecionetum ovati Pfeiffer 1936. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 397–400, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.