Asociace TEF03

Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli Šmarda 1950

Subalpínská borůvková vegetace

nové hledání

Orig. (Šmarda 1950): Asociace: Vaccinium myrtillus-Festuca supina

Syn.: Calamagrostio villosae-Vaccinietum myrtilli Šmarda 1950 (§ 31, mladší homonymum: non Calamagrostio villosae-Vaccinietum myrtilli Sillinger 1933), Calamagrostio villosae-Vaccinietum Schubert 1960 (fantom), Calamagrostio villosae-Vaccinietum Schubert 1973, Rhodococco-Vaccinietum myrtilli Sýkora 1972 p. p.

Formální definice: Vaccinium myrtillus pokr. > 25 % AND skup. Trientalis europaea NOT skup. Eriophorum vaginatum NOT Pinus mugo pokr. > 25 % NOT Pinus rotundata pokr. > 5 %

Citace: Chytrý M. (2007): Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli Šmarda 1950. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 317–319, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.