Svaz ABA

Juncion trifidi Krajina 1933

Vyfoukávané alpínské trávníky

nové hledání

Orig. (Krajina 1933): Juncion trifidi (Trifidion)

Citace: Kočí M. (2007): Acidofilní alpínské trávníky (Juncetea trifidi). Alpine grasslands on base-poor soils. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 76– 83, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.