Svaz THG

Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974

Acidofilní suché trávníky

nové hledání

Orig. (Korneck 1974): Koelerio-Phleion phleoidis all. nov. (Koeleria gracilis ~ K. macrantha, K. pyramidata)

Syn.: Euphorbio-Callunion sensu Mucina et Kolbek in Mucina et al. 1993 non Schubert ex Passarge 1964 (pseudonym)

Citace: Chytrý M., Hoffmann A. & Novák J. (2007): Suché trávníky (Festuco-Brometea). Dry grasslands. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 372–470, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.