Asociace TDC04

Prunello vulgaris-Ranunculetum repentis Winterhoff 1963

Vegetace lesních cest

nové hledání

Orig. (Winterhoff 1963): Prunella vulgaris-Ranunculus repens-Ass.

Syn.: Plantagini-Juncetum macri Oberdorfer 1957 prov. (§ 3b), Prunello-Plantaginetum majoris Faliński 1963 prov. (§ 3b), Alchemillo-Prunelletum vulgaris Passarge 1979, Juncetum tenuis sensu auct. non Schwickerath 1944 prov.

Formální definice: Juncus tenuis pokr. > 25 % OR ((Juncus tenuis pokr. > 5 % OR Prunella vulgaris pokr. > 25 %) AND skup. Lolium perenne)

Citace: Simonová D. (2007): Prunello vulgaris-Ranunculetum repentis Winterhoff 1963. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 205–207, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.