Svaz KAC

Salicion albae de Soó 1951

Měkké, vrbotopolové luhy

nové hledání

Orig. (de Soó 1951): Salicion albae Soó emend.

Syn.: Salicion albae Soó 1930 (§ 2b, nomen nudum), Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tüxen ex Tchou 1948 p. p., Salicion albae Müller et Görs 1958, Salicion albae Tüxen ex Moor 1958

Citace: Neuhäuslová Z., Douda J. & Chytrý M. (2013): Poříční vrbové křoviny a vrbovotopolové luhy (Salicetea purpureae). Riparian willow scrub and willow-poplar forests. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 45–72, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.