nové hledání »

Svaz XBG

Atriplicion Passarge 1978

Ruderální vegetace vzpřímených jednoletých bylin

Nižší syntaxony

počet výsledků: 13
XBG01 Chenopodietum stricti Ruderální vegetace s merlíkem bílým více »
XBG02 Chenopodietum urbici Ruderální vegetace s merlíkem městským více »
XBG03 Atriplicetum nitentis Ruderální vegetace s lebedou lesklou více »
XBG04 Descurainio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae Ruderální vegetace s lebedou podlouhlolistou více »
XBG05 Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae Ruderální vegetace s lebedou tatarskou více »
XBG06 Atriplicetum roseae Ruderální vegetace s lebedou růžovou více »
XBG07 Sisymbrietum loeselii Ruderální vegetace s hulevníkem Loeselovým více »
XBG08 Descurainietum sophiae Ruderální vegetace s úhorníkem mnohodílným více »
XBG09 Sisymbrietum altissimi Ruderální vegetace s hulevníkem vysokým více »
XBG10 Chamaeplietum officinalis Ruderální vegetace s hulevníkem lékařským více »
XBG11 Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae Ruderální vegetace s turankou kanadskou a locikou kompasovou více »
XBG12 Ivaetum xanthiifoliae Ruderální vegetace s pouvou řepňolistou více »
XBG13 Kochietum densiflorae Ruderální vegetace s bytelem metlatým více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací