nové hledání »

Svaz RBA

Caricion davallianae Klika 1934

Vápnitá slatiniště

Nižší syntaxony

počet výsledků: 6
RBA01 Valeriano dioicae-Caricetum davallianae Vápnitá slatiniště s ostřicí Davallovou více »
RBA02 Carici flavae-Cratoneuretum filicini Slatinná pěnovcová prameniště více »
RBA03 Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae Karpatská vápnitá nepěnovcová slatiniště více »
RBA04 Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae Vápnitá nepěnovcová slatiniště s vachtou trojlistou a vysokými ostřicemi více »
RBA05 Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis Vápnitá slatiniště se šášinami více »
RBA06 Eleocharitetum quinqueflorae Iniciální sukcesní stadia vápnitých slatinišť s bahničkou chudokvětou více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací