nové hledání »

Třída RB

Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937

Vegetace slatinišť, přechodových rašelinišť a vrchovištních šlenků

Nižší syntaxony

počet výsledků: 5
RBA Caricion davallianae Vápnitá slatiniště více »
RBB Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis Slatiniště s kalcikolními druhy a kalcitolerantními rašeliníky více »
RBC Caricion canescenti-nigrae Mírně kyselá rašeliniště a rašelinné louky více »
RBD Sphagno-Caricion canescentis Přechodová rašeliniště více »
RBE Sphagnion cuspidati Vegetace vrchovištních šlenků více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací