Asociace RAB01

Brachythecio rivularis-Cratoneuretum Dierßen 1973

Vegetace vápnitých lesních pramenišť s převahou mechorostů

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Carex pendula, Eupatorium cannabinum

Mechorosty: Brachythecium rivulare, Bryum pseudotriquetrum, Eucladium verticillatum, Palustriella commutata, Pellia endiviifolia, Philonotis calcarea

Konstantní taxony

Mechorosty: Brachythecium rivulare, Palustriella commutata, Pellia endiviifolia

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Caltha palustris, Carex panicea, Equisetum palustre

Mechorosty: Bryum pseudotriquetrum, Calliergonella cuspidata, Palustriella commutata, Pellia endiviifolia

Citace: Hájková P. & Hájek M. (2011): Brachythecio rivularis-Cratoneuretum Dierßen 1973. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 596–599, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.