Asociace LAA02

Carici elongatae-Alnetum glutinosae Tüxen 1931

Slatinné mokřadní olšiny

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Alnus glutinosa, Calamagrostis canescens, Carex elongata, Dryopteris carthusiana, Galium palustre agg., Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora, Lysimachia vulgaris, Peucedanum palustre, Salix cinerea, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Thelypteris palustris

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Alnus glutinosa, Calamagrostis canescens, Caltha palustris, Carex elongata, Deschampsia cespitosa, Dryopteris carthusiana, Galium palustre agg., Impatiens noli-tangere, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora, Lysimachia vulgaris, Myosotis palustris agg., Peucedanum palustre, Phalaris arundinacea, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Urtica dioica

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Alnus glutinosa, Calamagrostis canescens, Carex acutiformis, Carex elongata, Glyceria maxima, Phalaris arundinacea, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica

Citace: Douda J. (2013): Carici elongatae-Alnetum glutinosae Tüxen 1931. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 171–174, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.