Svaz SBA

Cymbalario muralis-Asplenion Segal 1969

Nitrofilní vegetace zdí

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Asplenium ruta-muraria, Chelidonium majus, Cymbalaria muralis, Pseudofumaria lutea

Mechorosty: Bryum caespiticium s. l., Tortula muralis

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Chelidonium majus, Cymbalaria muralis, Taraxacum sect. Taraxacum

Citace: Láníková D. & Sádlo J. (2009): Nitrofilní vegetace zdí (Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae). Nitrophilous vegetation on walls. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 441–448, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.