Asociace XBG08

Descurainietum sophiae Passarge 1959

Ruderální vegetace s úhorníkem mnohodílným

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Atriplex sagittata, Chenopodium ficifolium, Descurainia sophia, Lactuca serriola, Lepidium ruderale, Senecio vulgaris, Sisymbrium loeselii, Urtica urens

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Artemisia vulgaris, Atriplex sagittata, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Chenopodium ficifolium, Descurainia sophia, Elymus repens, Lactuca serriola, Lolium perenne, Tripleurospermum inodorum

Mechorosty: Bryum argenteum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Atriplex prostrata subsp. latifolia, Descurainia sophia, Urtica dioica

Citace: Lososová Z. (2009): Descurainietum sophiae Passarge 1959. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 149–151, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.