Asociace XEA07

Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009

Vegetace narušovaných stanovišť a stinných skal s papratkou samičí

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Digitalis purpurea, Dryopteris dilatata, Epilobium angustifolium, Gymnocarpium dryopteris, Oreopteris limbosperma, Oxalis acetosella, Phegopteris connectilis, Rubus idaeus

Mechorosty: Chiloscyphus profundus

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Dryopteris dilatata, Dryopteris filix-mas, Epilobium angustifolium, Gymnocarpium dryopteris, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus

Mechorosty: Dicranum scoparium, Polytrichum formosum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Athyrium filix-femina, Dryopteris dilatata, Dryopteris filix-mas

Mechorosty: Hypnum cupressiforme, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum

Citace: Sádlo J. & Petřík P. (2009): Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 402–405, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.