Svaz XBI

Malvion neglectae (Gutte 1972) Hejný 1978

Ruderální vegetace poléhavých terofytů na živinami bohatých půdách

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Anthemis cotula, Chenopodium murale, Chenopodium vulvaria, Malva neglecta, Mercurialis annua, Poa annua, Polygonum aviculare agg., Sisymbrium officinale, Urtica urens

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Capsella bursa-pastoris, Lolium perenne, Malva neglecta, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare agg.

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.