nové hledání »

Asociace XEA03

Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae Fajmonová 1986

Vegetace narušovaných stanovišť s třtinou rákosovitou

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Atropa bella-donna, Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis epigejos, Epilobium angustifolium, Melica nutans, Rubus idaeus, Senecio sylvaticus, Viola riviniana


Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Anemone nemorosa, Avenella flexuosa, Betula pendula, Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis epigejos, Epilobium angustifolium, Luzula luzuloides, Melica nutans, Moehringia trinervia, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Rubus fruticosus agg., Rubus idaeus, Senecio nemorensis agg., Senecio sylvaticus, Urtica dioica, Veronica officinalis, Viola riviniana

Mechorosty: Polytrichum formosum


Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis epigejos, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Rubus idaeus


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací